Suchá podlaha

  Co je vlastně suchá podlaha?

Suché podlahy jsou vlastně plovoucí podlahy vytvořené sádrovými nebo sádrovláknitými deskami.

Podlaha je oddělena od podkladní konstruce vyrovnávacím suchým podsypem, akustickým minerálem nebo polystyrenem.

Tato podlaha se odděluje zvukově i od svislých stěn.

Správně zkonstruovaná podlaha, nevrže má výborné tepelně izolační vlastnosti a výborně tlumí většinu zvuků.

Je nehořlavá s výbornou tepelnou vodivostí a je tedy vhodná  i pro instalaci podlahového vytápění.

Na konečnou vrstvu podlahy lze pokládat veškeré běžné podlahové materiály, dlažbu, parkety, lina či lamina.

Největší výhodou suché podlahy je její rychlý postup výstavby a okamžitá zatížitelnost, maximální zátěž nebo konečná úprava podlahovinou je možná po 24 hodinách  a tím se celý proces výstavby zkrátí o 3-4 týdny.

Podlahový podsyp, podlahové desky i tmely neobsahují žádné toxické látky nebezpečné lidem, žvířatům a životnímu prostředí.

Její nízká hmotnost 25kg/m2 a vysoká únosnost cca 450kg/m2 má hlavní význam nejen při rekonstrukci ale i při výstavbě novostvby.

 

 

 

 

 

F 146F 146 

  - suchá podlaha F146

  - thermo podlaha 

  - sádrovláknitá podlaha

  - akustik podlaha

  - fotogalerie