Výtahové šachty v panelových domech, ale i všude tam kam se montuje nový výtah, obezdíme tvárnicemi nebo protipožárně opláštíme sádrokartonem (cetrisem,rigidurem) tak, že šachta splňuje všechny bezpečnostní i protipožární předpisy.

Spolupracujeme hlavně s firmou OTIS ve které jsme proškoleni na výškové práce.